Praktičar

ImeSabira Šehić
TitulaFER TT praktičar
Emailsabirasehic@hotmail.com
Telefon+31643091534
Jezik Srpskohrvatski i holandski
SpecijalnostRadim subjektivno partnerske i porodične teme, nasilje, anksioznost..