Praktičari:


🔗Ivana Kežić

Rešavanje konflikata i problema u odnosima, ciljevi, ostvarenje svrhe i samorealizacija, sve vrste emotivnih blokada i trauma

Srbija

🔗Natalija Marinković

Rešavanje porodičnih i partnerskih odnosa, traume, nedostatka ljubavi prema sebi i ostalih psihičkih i emocionalnih blokada

Nemačka

🔗Lidija Šaranović

Emotivni partnerski odnosi, porodični odnosi, zavisnost

Crna Gora

🔗Esma Suljanović Hopić

Ciljna grupa su žene, partnerski, roditeljski, poslovni odnosi i sudski procesi.

🔗Eržebet Blaško

Rešavanje subjektivnih problema na svim životnim poljima

Srbija

🔗Marica Filipović

Otklanjanje negativnih potisnutih emocija, fizičkih bolova, migrena, stanja posle velikih gubitaka i stresa, prejedanja, alergija…

Srbija

🔗Silvana Mitrović

Resavanje problema sa psihosomatskim uzrokom, na svim životnim poljuma

Crna Gora

🔗Jasna Antić

Otklanjanje strahova, poroka, blokada i ostalih mentalnih nezeljenih stanja

Srbija

🔗Zorica Nešković

Rešavanje anksioznosti, blokiranosti, problema u odnosima sa drugima (partnerom, na poslu...) i nezadovoljstva sobom

Srbija

🔗Elzela Salkanović

Rešavam subjektivno partnerske i porodične teme, nasilje, zaglavljenost i naravno radim i sa osobama koje osete potrebu da im mogu pomoći

Belgija

🔗Anamarija Ferrari⁩

Transformiranje strahova i oskudice u slobodu i obilje

Hrvatska

🔗Domagoj Perić

Različite adikcije ili ovisnosti, uklanjanje kompulzivnosti, nepoželjnih ponašanja, problema u odnosima i druge negativne aspekte.

🔗Mirjana Danilović

Rad na poremećenim partnerskim, porodičnim i poslovnim odnosima kao i rešavanje uzroka svih mana i problema sa finansijama

Srbija

🔗Samira Pehlić

Rad na prepoznavanju i radu Ega u partnerskim i porodičnim odnosima, surogat, takođe depresija, nesanica, stres, napadi panike, ljubomora, agresivnost ili potpuno odsustvo volje.

Njemačka

🔗Elizabeta Nestoroska Dimić

Anksioznost i depresija, stres i napadi panike, nesanica, narušeni međuljudski odnosi, problemi u partnerskim i familijarnim odnosima (relacija roditelji-deca), doživljene traume nakon smrti bliske i voljene osobe, strahovi, problemi u školi ili na poslu, mobing na poslu i buling među vršnjacima

Makedonija

🔗Biljana Amidžić

Traume iz detinjstva, odnos sa roditeljima, partnerski odnosi i finansije

Srbija

🔗Miona Stefanović

Rešavanje subjektivnih problema u partnerskim odnosima, zavisnosti, na prvom mestu prejedanje, emotivna glad.. problemi sa potencijom, fokusom.

Novi Sad, Srbija

🔗Nena Vujičić

Specijalista za lični razvoj

Srbija, Grčka

🔗Aida Ćeman

Traume iz djetinjstva. Vaspitačica za djecu predskolskog uzrasta.

Luxembourg

🔗Jasmina Ilieva

Porodični odnosi, traume

Srbija

🔗Sabira Šehić

Radim subjektivno partnerske i porodične teme, nasilje, anksioznost..